440ден.

Ancient Egypt – Древен Египет

Explore our World Primary CLIL Readers е категоризирана референтна литература распоредена во 6 нивоа. Оваа литература покрива широк домен на содржини и теми, промовирајќи Content and Language Integrated Learning (CLIL) односно содржинско и јазично интегрирано учење.

Древен Египет (историја) ве враќа во минатото за да погледнете една од најбитните цивилизации во историјата.

  • Како и зошто древните Еѓипјани ги изргадиле пирамидите?
  • Како изгледал секојдневнит живот?
  • Кои се некои од нивните изуми?

Компатибилни оперативни системи се:

·       Microsoft Windows Vista /7/8/8.1

·       OS X 10.7 or later

·       iOS 6 or later

·       Android 4.2 or later