440ден.

Music Аll Аround - Музиката околу нас

Explore our World Primary CLIL Readers е категоризирана референтна литература распоредена во 6 нивоа. Оваа литература покрива широк домен на содржини и теми, промовирајќи Content and Language Integrated Learning (CLIL) односно содржинско и јазично интегрирано учење.

Музикатa околу нас (Музика) ќе ви го приближи волшебниот свет на музиката и различните музички инструменти во еден оркестар.

  • Што всушност значи зборот оркестар? What does the word orchestra mean?
  • Која група инструменти е најголема во еден оркестар?
  •  Која група инструменти е најгласна? 

Компатибилни оперативни системи се:

·       Microsoft Windows Vista /7/8/8.1

·       OS X 10.7 or later

·       iOS 6 or later

·       Android 4.2 or later