440ден.

Без коски! – No Bones!

Explore our World Primary CLIL Readers е категоризирана референтна литература распоредена во 6 нивоа. Оваа литература покрива широк домен на содржини и теми, промовирајќи Content and Language Integrated Learning (CLIL) односно содржинско и јазично интегрирано учење.

Без коски! (Наука) оди длабоко во животинското кралство за да открие за безрбетниците.

  • Кој е најголемиот безрбетник во светот?
  • Кои животни можат да ја променат својата форма и боја? 
  • Кои безрбетници имаат отровно гризнување?

Компатибилни оперативни системи се:

·       Microsoft Windows Vista /7/8/8.1

·       OS X 10.7 or later

·       iOS 6 or later

·       Android 4.2 or later