950ден.

Career Paths: Physiotherapy е учебник за професионалци во областа на физиотерапија кои сакаат да го подобрат својот стручен англиски јазик. Со специфичен вокабулар и контекст за професијата, секоја тема  ги опфаќа четирите главни јазични компоненти за изучување на јазик: читање, слушање, зборување и пишување. 

Career Paths: Physiotherapy вклучува теми како мускулен систем, рефлекси, чести повреди, дијагностички тестови и лекарства.

ЗА CAREER PATHS

Учебниците од серијата Career Paths се наменети за професионалци и студенти кои сакаат да го подобрат англискиот јазик за одредена професија. Учебникот е поделен на три книги организирани по тежина и опфаќа преку 400 зборовни поими и фрази. Нивото на англиски за овие книги е А1, А2 и B1. Секоја тема е проследена со тест кој содржи дел читање со вежби за разбирање, вежби со вокабулар и слушање и опфаќа усмено и писмено изразување. 

Вклучени компоненти

  • Релистични текстови за читање
  • Дијалози карактеристични за професијата
  • 45 проверки кои се состојат од слушање и читање со разбирање
  • Преку 400 вокабуларни термини и фрази
  • Вежби за зборување и пишување
  • Целосен поимник на зборови и фрази

Teacher's Pack содржи учебник со код за активација, книга за професор и аудио цедиња.

Книгата за професор содржи белешки за професор, целосни одговори на вежбите и аудио записи

Аудио цедињата го содржат сиот снимен материјал.