1.245ден.

За потенцијалот да создаваме иновативни идеи, решаваме проблеми и имплементираме решенија потребен е образовен систем кој ги поддржува луѓето да развиваат вештини и вредности да живеат и работат во глобализиран, инклузивен и меѓсебно поврзан свет. И додека дигиталната технологија може да ни овозможи неспоредливи можности за комуникација, учење и креирање, потребни се поединци кои ќе имаат емотивни и социјални способности за критички да се ангажираат со светот околу нив за максимално да го искористат овој потенцијал. Како јазични воспитувачи, можеме да помогнеме со ова со тоа што ќе ја примениме English for 21st Century Skills

Оваа книга дава примери на најнови теории и пракси за развој и интеграција на 21 век вештини во училница. Добро познати ELT експерти и професори, практичари и водачи низ целиот свет истражуваат како креативност, соработка, критичко размислување, вклучување, благосостојба, лидерство и други важни нови писмености може да бидат вклучени во формалниот и неформалниот изучувачки контекст. ОВаа книга им нуди на искусните и нови професори, тренери и истражувачи најнови сознанија во ова се поважно поле на јазично образование.